FAKTORING

Faktoring - to najszybciej rozwijająca się, najbardziej elastyczna i coraz bardziej pożądana usługa finansowa. Faktoring oferowany jest w obrocie krajowym i zagranicznym z przejęciem i bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy.