FAKTORING

Faktoring - to najszybciej rozwijająca się, najbardziej elastyczna i coraz bardziej pożądana usługa finansowa. Faktoring oferowany jest w obrocie krajowym i zagranicznym z przejęciem i bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy.Faktoring to usługa finansowa, która umożliwia firmom poprawę płynności finansowej poprzez szybką realizację należności. Faktoring jest szczególnie przydatny dla firm, które mają długie terminy płatności od klientów lub borykają się z problemami płynności finansowej. Pozwala to na natychmiastowe pozyskanie środków pieniężnych, które można wykorzystać do bieżącej działalności firmy, inwestycji czy spłaty zobowiązań.