UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

OC/AC

OC

To nic innego jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, dające ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody.

AC

Czyli Auto-casco jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposazeniem w zakresie utraty, zniszczenia oraz kradzieży.